manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

Hướng dẫn tra cứu chứng thư kiểm định

Để tra cứu chứng thư kiểm định bạn làm theo các bước sau:

Để tra cứu chứng thư KIM CƯƠNG:

        + Chủng loại: chọn KIM CƯƠNG

        + Số chứng thư: Đánh cả phần chữ và phần số. Ví dụ muốn tra cứu chứng thư số E 09876 bạn đánh E dấu cách 09876

        + Trọng lượng: Bạn nhập trọng lượng của sản phẩm bạn cần tìm. Ví dụ viên kim cương nặng 0,567 cts. bạn đánh 0,567

Để tra cứu chứng thư ĐÁ MÀU, NGỌC TRAI bạn cũng làm tương tự.

Tags: