manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

OPPENHEIMER BLUE DIAMOND

Vào tối ngày 18/05/2016, tại Christie's, Geneva, De Beer đã đấu giá thành công viên kim cương thiên nhiên màu xanh lam nặng 14,62 carat, cắt emarald (ngọc lục bảo) với giá 57,5 triệu USD. Nó là viên kim cương xanh lớn nhất và có chất lượng cao nhất thê giới. Và được gọi tên là OPPENHEIMER BLUE DIAMOND.
Theo De Beer News.

Tags: