manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

Cân trọng lượng và đo tỷ trọng đá quý

Cân điện tử với độ chính xác 0,01 carat có thiết bị chuyên dùng xác định chính xác tỷ trọng đá quý là thiết bị quan trọng của Phòng kiểm định (hình 4). Bên cạnh là hộp đèn chuyên dùng cho nghiên cứu độ phát quang dưới tia cực tím sòng dài 364 nm và sóng ngắn 234 nm.

Hình 4.- Cân điện tử và hộp đèn chuyên dụng có gắn đèn phát tia cực tím sóng dài và sóng ngắn và cáp quang.