manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

EMARALD

Emerald là một biến thể đẹp nhất và có giá trị nhất trong nhóm Beryl. Emerald cũng như ruby có nguồn gốc phức tạp. Hoạt động nhiệt dịch kèm theo các thể magma xâm nhập đôi khi chứa những tinh thể Emerald trong suốt, hoạt động pegmatit cho những tập hợp tinh thể kích thước lớn. Trong các đá phiến biến chất như đá phiến mica hiếm lắm cũng mọc ra những tập hợp tinh thể Emerald màu lục xanh rất hấp dẫn. Do Emerald bền vững trong quá trình phong hóa nên có thể bị lôi kéo tích tụ trong các bãi bồi cổ (trầm tích)
Hình 1: Emerald với màu xanh lục đặc trưng
Emerald đỏ - hay còn gọi là Beryl đỏ hoặc Bixibite. Emerald đỏ có thể nói là loại đá quý hiếm nhất trong tất cả các loại đá quý hiếm. Cho đến nay mới chỉ biết đến loại Emerald đỏ này có trong mỏ Ruby tím ở dãy núi Utah, Mỹ. Mặc dù có vẻ đẹp ngoạn mục và độ quý hiếm vào bậc nhất nhưng cho đến nay công chúng gần như không biết sự có mặt của Emerald đỏ vì rất hiếm khi được tìm thấy trong đồ trang sức.
Hình 2: Emerald đỏ - hay còn gọi là Beryl đỏ hoặc Bixibite
Trên thương trường nhóm khoáng vật beryl bao gồm AQUAMARIN và emerald được làm nhân tạo rất phổ biến. Trước tiên chúng rất khác nhau về tỷ trọng và chiết suất, nên phải quan tâm đến độ chính xác hai thông số đó trong kiểm định ngọc học thông thường.