manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

PHƯƠNG PHÁP PHÂN BIỆT CORIDON TỰ NHIÊN VỚI CORIDON TỔNG HỢP

PHƯƠNG PHÁP PHÂN BIỆT CORIDON TỰ NHIÊN VỚI CORIDON TỔNG HỢP

Khi kỹ thuật công nghiệp phát triển, người ta đã nghĩ đến việc chế tạo trong phòng thí nghiệm các chất mô phỏng theo mẫu hình rubysaphiar tự nhiên, được gọi là rubysaphiartổng hợp. Có thể nói rubysaphiar là những đá quíđược tổng hợp trong phòng thí nghiệm sớm nhất và bằng nhiều phương pháp nhất.

          Những thử nghiệm tổng hợp ruby đầu tiên được khởi đầu từ năm 1837 bởi Marc Gaudin, sau đó được Edmond Fremy phát triển. Công nghệ của Fremy là dùng hỗn hợp oxyt nhôm  trộn với dichromat kali (là chất trợ dung ). Nhờ các phản ứng hoá học, chất trợ dung làm giảm nhiệt độ nóng chảy của oxyt nhôm xuống thấp hơn nhiều nhiệt độ nóng cháy của nó là 2050°C. Do kích thước nhờ, những tinh thể ruby tổng hợp đầu tiên chưa được dùng cho mục đích thương mại. Người thừa kế và phát triển kết quả nghiên cứu của Fremy, thành công trong việc đưaruby tổng hợp vào sản xuất công nghiệp là Auguste Verneui  (năm  1902 )với phương pháp nóng chảy ngọn lửa (hay phương pháp Verneuil). Đây là phương pháp tổng hợp ruby đầu tiên được đưa vào sản xuất công nghiệp cho mục đích thương mại. Ŀến năm 1907 sản lượng rubytổng hợp đã lên tới hơn 5 triệu carat /năm. Phương pháp tổng hợp ruby của Verneuil, sau này được gọi theo tên ông, thực sự là một cuộc cách mạng trong công nghệ sản xuất đá nhân tạo vì cho đến 90 năm sau vẫn còn hơn 90% ruby tổng hợp trên thế giới được sản xuất theo phương pháp này. Phương pháp Verneuil  không những được dùng để nuôi các tinh thể ruby, saphiartrong suốt, nó còn được sử dụng để tổng hợp rubysaphir sao.