manhquanjsc - manhquanjsc.com.vn

ZIRCON

Tuy zircon có nhiều màu sắc khá đẹp và những tinh thể kích thước đủ cho chế tác đá quý, nhưng phần lớn trong thiên nhiên nó tập trung trong các bãi sa khoáng cổ, màu nâu sẫm, đục, nên được dùng cho công nghiệp silicat (gốm sứ và thủy tinh). Hiếm hơn, có những viên màu sắc đẹp có thể khai thác cho đá quý và trang sức.
Hình 1: Zircon thiên nhiên với các màu khác nhau
Cấu trúc tinh thể của zircon rất đăc trưng cho hệ tứ phương, nó quyết định hình dạng bên ngoài của zircon. Những tứ diện SiO4 và ZrO4 chồng khít nhau tạo nên những khối hình trụ 4 mặt đặc trưng cho hệ tứ phương của zircon.
Hình 2: Tinh thể zircon trong đá
Màu thường gặp là đỏ nâu, nâu. Những màu khác rất hiếm, vì vậy trên thương trường khá phổ biến zircon đã được xử lý màu. Ở Chanthanaburi, ( Campuchia) hầu hết zircon đều được nung bằng than củi và cho chất tạo màu, tạo nên những viên zircon có màu đỏ không khác ruby. Còn có thể gặp những những viên màu vàng cũng đẹp. Trên hình 1 là zircon đã được chế tác, trong đó màu đỏ, màu xanh và màu lục rất hiếm gặp trong thiên nhiên. Nhận biết zircon đã được xử lý màu chỉ có thể qua quan sát những bao thể chất lưu còn sót lại.