Chứng thư kiểm định

CÁCH ĐỌC CHỨNG THƯ ĐÁ QUÝ

CÁCH ĐỌC CHỨNG THƯ ĐÁ QUÝ

Một số khách hàng khi mua Đá quý được kiểm định tại Viện Đá quý - Vàng và trang sức Việt (GIV) chưa hiểu rõ về các thuận ngữ ghi trên chứng thư. Vì vậy, bài viết này sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về chứng thư của GIV.

Các đặc điểm phân biệt chứng thư kiểm định đá quý thiên nhiên, đá quý thiên nhiên đã được xử lý và đá nhân tạo của GIV
Đá quý thiên nhiên
Đối với đá quý thiên nhiên, trên chứng thư sẽ ghi rõ là đá thiên nhiên (ví dụ: RUBY THIÊN NHIÊN) và phần ghi chú trên chứng thư sẽ không ghi thêm gì nữa và được bỏ trống (hình 1)
Hình 1: Mẫu chứng thư kiểm định đá quý thiên nhiên (không bị xử lý)
Đá quý thiên nhiên đã qua xử lý
Đối với loại đá này sẽ có 2 cách ghi trên chứng thư.
Cách ghi thứ nhất: Trên chứng thư vẫn ghi là đá quý thiên nhiên, nhưng trong phần Lưu ý sẽ ghi thêm nội dung là xử lý theo phương pháp nào (ví dụ: ép thủy tinh chì, tăng cường màu, chiếu xạ,...) (hình 2)
Hình 2: Mẫu chứng thư kiểm định đá quý thiên nhiên đã qua xử lý
Cách ghi thứ hai: Trên chứng thư chỉ ghi tên đá và không có chữ "thiên nhiên" sau tên đá và phần Lưu ý sẽ không ghi gì mà để trống (ví dụ: ruby) (Hình 3). 
Hình 3: Mẫu chứng thư kiểm định đá quý thiên nhiên đã qua xử lý

Ngoài ra trên chứng thư với tất cả các loại đá vẫn thể hiện đầy đủ các thông tin của viên đá như: kích thước, trọng lượng, màu sắc, độ trong,...