Chứng chỉ đào tạo

  • Viện tổ chức hai lớp đào tạo về Kim cương và Đá quý;
  • Giáo viên: GS. TSKH Phan Trường Thị
  • Số buổi học (dự kiến): 12 buổi/1 khóa;
  • Thời gian học: 2h/ 1 buổi. Học từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần
  • Địa điểm: Viện Đá quý – Vàng và Trang sức Việt. Tầng 5, số 61 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.